O stránke Upsvar BA

Webstránka www.upsvar-ba.sk nieje rozpočtová organizácia štátu a nieje svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ani nemá s uvedenými žiadnu spojitosť. Upsvar-ba.sk je bezplatný inzertný portál, kde môžete získať  prehľad inzercie s ponukami práce. Nevykonávame služby zamestnanosti Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Pred využívaním našich služieb si prečítajte podmienky používania portálu upsvar-ba.sk

Inštitúcie

Na území Slovenskej republiky poskytujú služby zamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tieto štátne organizácie:

  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Web stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na www.upsvar.sk a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na www.employment.gov.sk .

O stránke Upsvar BA
Sponzorované odkazy